Usein kysyttyä

Q: Milloin valitsen a) QUV kiihdytetyn ilmastorasituksen testilaitteen, b) Q-SUN xenon valonkeston testilaitteen tai c) Q-Lab ulkotilojen testit?

 1. QUV
  • QUV ilmastorasituksen testilaite on nopeakäyttöinen ja taloudellinen. Laitteen UV loisteputkilla luodaan paras auringonvalon UV-säteilyn simulaatio. QUV ei kuitenkaan tarjoa joidenkin materiaalien testauksessa tarvittavia pidemmän aallonpituuden osuuksia.
  • Lyhytaaltoinen UV: QUV testilaite tarjoaa parhaan mahdollisen auringonvalon lyhytaaltoisen UV-säteilyn osan simulaation. Näin laite soveltuu erinomaisesti pitkäikäisten materiaalien, kuten pinnoitteiden, katemateriaalien ja muovien testaamiseen. Laitteen UV-lamppujen vakaa spektri parantaa testien toistettavuutta ja toisinnettavuutta.
  • Kondensaatio: QUV testilaitteen kosteustestauksen (100% RH) kostutusjärjestelmä tuottaa hyvin realistisen ulkotilojen kosteusrasituksen kiihdytetyn ympäristön. Pintoihin tunkeutuva kosteus saattaa aiheuttaa vaurioita kuten maalien kuplimista.
 2. Q-SUN
  • Q-SUN xenon testikammioissa toistetaan auringonvalon koko spektri mukaan lukien UV, IR ja näkyvän valon osuudet. Laite sopii erityisesti värien, pigmenttien, tekstiilien, musteiden ja sisätilojen materiaalien testauksiin. Ksenonlamput eivät kuitenkin ole luonnostaan yhtä stabiileja kuin loisteputket, eikä laitteen vesisuihku myöskään luo yhtä realistisia olosuhteita, kuin QUV laitteiden kondensaatiosyklit.
  • Auringonvalon koko spektri: Ksenonlampuilla voidaan toistaa auringonvalon koko spektri. Optisilla suotimilla Q-SUN testikammioon voidaan luoda päivänvaloa tai ikkunan läpi paistavan auringon altistusta vastaavat valaistusolosuhteet.
  • Kosteusolosuhteet: Q-SUN laitteisto sopii erityisesti kosteudelle herkkien materiaalien, kuten tekstiilien, musteiden, sekä kosmetiikan ja lääkkeiden valonkeston testauksiin. Erinomaisten kosteutta ylläpitävien ominaisuuksiensa ansiosta laite on myös ainoa kiihdytettyihin autoteollisuuden kirkaslakkojen ”Jacksonville” happosyövytystesteihin soveltuva xenon testikammio.
 3. Q-Lab ulkotilojen testit
  • Q-Lab testiympäristöt Arizonassa ja Floridassa edustavat kansainvälisestikin auringonvalon ja kosteudenkeston testien standardeja, ja ne tarjoavat parhaat mahdollisuudet tuotteiden käyttäytymisen ennustettavuuden varmistamiselle. Jotkin altistustestit saattavat kestää vuosia, mutta käyttökelpoista tietoa voidaan tuottaa nopeastikin sopivia tekniikoita hyödyntäen.
  • Ilmastokeston testaus luonnonoloissa Floridassa: Floridan subtrooppinen ilmasto tarjoaa runsaasti aurinkoa, korkeita lämpötiloja, ja paljon kosteutta. Floridan vertailutestit olisi syytä suorittaa useimmille materiaaleille. Vaikka testit luonnonolosuhteissa voivatkin kestää kuukausia tai jopa vuosia, ovat saadut tulokset realistisimmat, ja siten luovat oikean vertailutason kiihdytetyille testeille.
  • Ilmastokeston testaus luonnonoloissa Arizonassa: Arizonan erämaaolosuhteista puuttuu kosteus, mutta UV säteilyä on Floridaakin runsaammin, ja lisäksi lämpötilan vaihtelut tuottavat lämpöshokkeja.
  • Q-TRAC Natural Sunlight Concentrator: Näillä auringonvalon keskittimillä näytteet voidaan altistaa vuoden aikana viiden vuoden Floridan olosuhteita vastaavalle luonnolliselle auringonvalon säteilylle.

Q: Kuinka monta tuntia Q-SUN Xenon testikammiossa tai QUV ilmastorasituksen testilaitteessa vastaa yhden vuoden ulkotilojen altistusta?

Yksinkertainen kysymys, johon ei valitettavasti ole yksinkertaista vastausta. Teoreettisestikin on mahdotonta löytää yksi maaginen kiihdytyskerroin, jolla kertomalla saataisiin ilmastorasituksen testilaitteiden testitunneista laskettua vastaava ulkotilojen testiaika. Syynä ei kuitenkaan ole se, ettei riittävän hyvää testilaitetta olisi käytettävissä. Olipa laite kuinka monipuolinen ja kallis tahansa, tämän maagisen kiihdytyskertoimen löytäminen ei onnistu. Suurimpana haasteena ovat ulkotilojen rasitusolosuhteiden luontainen vaihtelevuus ja monimutkaisuus. Testilaitteiden ja ulkotilojen altistusten välinen suhde riippuu useista muuttujista, kuten:

 • Testipaikan maantieteellinen sijainti (UV-säteilyn määrä kasvaa päiväntasaajaa kohden).
 • Testipaikan korkeus (UV-säteilyn määrä kasvaa korkeammalla).
 • Muut paikalliset olosuhteet, kuten näytteitä kuivattava tuuli, tai kasteen muodostumista edistävän vesistön läheisyys.
 • Sääolosuhteiden satunnaiset vuotuiset vaihtelut, jotka saattavat muuttaa vaurioiden syntymisnopeutta samalla testipaikalla peräkkäisinä vuosina suhteessa 2:1.
 • Vuodenaikojen vaikutus (esim. talvella rasitus voi olla vain seitsemäsosa vastaavaan kesäajan altistukseen verrattuna).
 • Näytteen asento (pystysuora vai esim. 5° kulmassa etelään).
 • Näytteiden eristäminen (ulkotilojen testeissä eristetyllä alustalla testattavat näytteet vaurioituvat usein 50% eristämättömiä nopeammin).
 • Testilaitteiden toimintasykli (säteilytyksen ja märkänä olon aika).
 • Laitteissa käytetty testilämpötila (kuumempi altistus on nopeampi).
 • Testatun materiaalin ominaisuudet.
 • Laboratorion valonlähteen spektrin tehojakauma (SPD).

Lienee ilmeistä, ettei ole loogisesti järkevää puhua kiihdytetyn testin testituntien ja ulkotilojen testikuukausien välisestä kiihdytyskertoimesta, koska toisen olosuhteet ovat vakiot, ja toisen vaihtelevat. Kiihdytyskertoimen hakeminen edellyttäisi siis testitietojen tulkintaa tulosten mittauskyvyn kelpoisuuden ulkopuolella.

Ilmastorasituksen testitulokset ovat toisin sanoen vertailevaa tietoa. Tästä huolimaatta, kiihdytetyillä testeillä voidaan tuottaa erinomaista tietoa kestävyydestä. On kuitenkin muistettava, että tulokset ovat vertailutietoja eivätkä absoluuttista dataa. Laboratoriotesteiltä voidaan odottaa ainoastaan luotettavaa suhteellista vertailutietoa materiaalien kestävyydestä verrattuna mihin materiaaleihin. Tämä pätee myös Floridan ulkotestien suhteen. Kukaan ei tiedä miten vuoden altistusta mustassa laatikossa 5° kulmassa etelään pitää verrata vuoden käyttöön sisällä talossa tai autossa. Myös ulkotestaus antaa vain suhteellista vertailutietoa materiaalin todellisesta kestosta.

Vertailutieto voi kuitenkin olla erittäin hyödyllistä. Voidaan esimerkiksi havaita, että pieni muutos materiaalikoostumuksessa yli kaksinkertaistaa kestävyyden perusmateriaaliin verrattuna. Testeillä voidaan myös havaita, että eri toimittajien tuotteista, samalta näyttävistä materiaaleista jotkin pettävät hyvin nopeasti, useimmat kestävät pidempään ja jotkin vaurioituvat vasta pidennetyn altistuksen jälkeen. Voit myös havaita, että edullisemmalla koostumuksella on vastaavat ominaisuudet kuin perusmateriaalillasi, jonka ominaisuudet on todettu hyväksyttäviksi todellisessa käytössä jo vaikkapa viiden vuoden ajan.

Hyvä esimerkki vertailevan tiedon käyttökelpoisuudesta on pinnoitevalmistaja, joka kehitti uudentyypistä kirkaslakkaa. Alustava QUV testi aiheutti voimakasta halkeilua jo 200 - 400 tunnin aikana; paljon nopeammin kuin saman sovelluksen perinteisillä pinnoitteilla. Kolmen vuoden jatkuvan tuotekehityksen ja uusien QUV testien tuloksena pinnoitteen ominaisuudet paranivat, ja lopulta tuote kesti 2000 - 4000 tunnin QUV testin; merkittävästi perinteisiä pinnoitteita pidempään. Myöhemmissä ulkotesteissä Floridassa todettiin samansuuruinen 10:1 parannus kestävyydessä. Jos kemistit olisivat odotelleet Floridan testituloksia aina ennen muutoksia koostumuksessa, he olisivat edelleen työnsä alkuvaiheessa, eikä pinnoite olisi sellainen kaupallinen menestys, mikä se nyt on.

Jos kuitenkin edelleen etsit nyrkkisääntöä kiihdytyskertoimelle, voit määritellä sen kokeellisesti. Huolimatta siitä, että yleisesti käyttökelpoineen kiihdytyskerroin on mahdottomuus, on sadoissa laboratorioissa kehitetty hyvällä menestyksellä omia sisäisiä nyrkkisääntöjä kiihdytyskertoimille, joilla Q-SUN ja QUV laitteiden testitunnit voidaan muuntaa ulkotestejä vastaavaksi ajaksi. On kuitenkin syytä muistaa, että nämä kiihdytyskertoimet kehitettiin laboratorioiden omien kiihdytettyjen testien ja ulkotestien tulosten kokemusten vertailuilla. Nämä kiihdytyskertoimien nyrkkisäännöt pätevät vain:

 • Testeissä käytetyille materiaaleille.
 • Testeissä käytetyille laitteiden testisykleille ja lämpötiloille.
 • Ulkotilojen testipaikan olosuhteille ja näytteiden kiinnitystavalle.

Jos käytettävissäsi on tuloksia materiaaliesi ulkotilojen testeistä, ei omien nyrkkisääntöjesi luomiseen vaadita muutamaa kuukautta pidempää aikaa. Jos omista materiaaleistasi ei vielä ole kokemuksia, voit ehkä aloittaa työn kilpailevilla materiaaleilla, joiden käyttäytyminen ulkotiloissa jo tunnetaan.

Monissa laboratorioissa on hyvällä menestyksellä kehitetty oma nyrkkisääntö kiihdytyskertoimille, joilla Q-SUN ja QUV laitteiden testitulokset voidaan muuntaa ulkotilojen testiajaksi.

Lisäksi on syytä muistaa, että tässä “korrelaatio” tarkoittaa “järjestyskorrelaatiota”. Kysymyksen “Kuinka kiihdytetyt testilaitteet korreloivat ulkotilojen kanssa?” oikea muoto on “Kuinka hyvin kiihdytetyissä testeissä saatu materiaalien kestävyyden järjestys toistaa niiden kestävyyden järjestystä ulkotiloissa?”. Järjestyskorrelaation tilastolliseen määrittelyyn suosittelemme Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen käyttöä, koska se on helppo laskea, eikä edellytä datan suhteen samoja vahvoja oletuksia kuin lineaariset korrelaatiomenetelmät. Tutkimuksessa 27.llä autoteollisuuden pinnoitteella QUV laitteen ja Floridan tulosten järjestyskorrelaatiokerroin oli 0,89. Floridan eri altistusten järjestyskorrelaatiokerroin oli 0,85 – 0,95. Toisin sanoen QUV testilaite toistaa Floridan tulosten järjestyksen lähes yhtä hyvin kuin Florida tekee sen itse.

Katso lisätietoja teknisestä tiedotteesta Technical Bulletin LU-0833.

Q: Kuinka suuren säteilytysvoimakkuuden Q-SUN ja QUV laitteet tuottavat J/m2, W/m2 tai Langley yksiköissä mitattuna?

Helpon tuntuinen kysymys, joka perustuu kuitenkin joihinkin virheoletuksiin. Usein tämän kysymyksen esittäjä pyrkii löytämään laitteidensa testituntien muuntamiseksi ulkotilojen testivuosiksi maagisen kiihdytyskertoimen, jakamalla testilaitteen valon tuoton (ilmaistuna Langley = cal/cm², J/m2 tai W/m2 yksiköissä) ulkotilan auringonvalon intensiteetillä. Valitettavasti tätä laskelmaa ei voida tehdä matemaattisesti perustellulla tavalla oikein, koska ajatus sotii useimpia kiihdytetyn ilmastorasituksen testauksen periaatteita vastaan (puhumattakaan siitä, että Langley yksiköllä viitataan ainoastaan auringonvaloon, eikä muihin valolähteisiin). Näin suoritettujen laskelmien tulokset ovat parhaimmillaan merkityksettömiä ja pahimmillaan täydellisen harhaanjohtavia.

Eräs syy tällaisten laskelmien pätemättömyyteen on valon aallonpituuden vaikutusten jättäminen huomiotta. Valon aiheuttamien vaurioiden vakavuuteen ei vaikuta niinkään säteilyannoksen suuruus mitattuna jouleina vaan se, miten tämä energia jakautuu eri aallonpituuksille. Testattavasta materiaalista riippuen 1J lyhytaaltoista UV-säteilyä voi olla vahingollisempaa kuin 1J näkyvän valon tai pidempiaaltoisen IR-säteilyn altistusta.   

Auringonvalon UV-säteilyn osuus myös vaihtelee melkoisesti ja tällä on hyvin suuri vaikutus testattaviin materiaaleihin. Joule tai Langley yksiköt eivät kuvaa auringonvalon UV-säteilyn osuuden vuoden- ja vuorokaudenajoittain tai jopa tunneittain tapahtuvia vaihteluita. Tästä johtuen monissa tutkimuksissa on voitu osoittaa, että perättäisissä ulkotiloissa suoritettavissa testeissä, joissa näytteet altistuvat saman energiatiheyden säteilylle (mitattuna esim. Langley tai J/m2), voivat toteutuneet vauriot vaihdella suhteessa 7:1. Näin ollen Langley (tai J/m2) ei ole riittävän johdonmukainen ulkotilojen altistusten mitta. Langley yksiköilläkin on omat käyttöalueensa, mutta ei laboratorioiden ilmastorasituksen mittauksissa.

Samasta syystä johtuen myös UV-kokonaissäteilyn (TUV – Total UV) ilmaisu esim. ”UV Langley” tai ”UV J” yksiköissä voi olla harhaanjohtavaa, koska lyhyet aallonpituudet aiheuttavat yleensä suurempia vaurioita kestäviinkin materiaaleihin.

Seuraavassa esimerkki virheellisestä johtopäätöksestä, johon joule, Langley ja jopa TUV ilmaisujen käyttö kiihdytetyn ilmastorasituksen testauksen yhteydessä saattaa johtaa. QUV laitteessa voidaan käyttää kahdenlaisia lamppuja: UV-A, jonka säteilyn emissiohuippu on 340 nm ja UV-B, jonka emissiohuippu on 313 nm aallonpituudella. UV-A lampun tuottama säteilyenergia (ml. UV) on suurempi mitattuna jouleina, joten voitaisiin helposti päätellä, että UV-A lamppu tuottaa vauriot nopeammin. Näin ei kuitenkaan aina käy. Monet materiaalit kestävät pidempään UV-A lampulla suoritetuissa testeissä, koska sen tuottaa pidemmän aallonpituuden säteilyä. Q-SUN laitteissa sama ilmiö havaitaan eri suotimia käytettäessä.

Toinen syy miksi Q-SUN ja QUV laitteiden tuottaman valon intensiteettiä ei voi vertailla auringonvaloon on se, että näissä laskelmissa jätetään kokonaan huomioimatta kosteuden vaikutus. Monien materiaalien kannalta sateen ja kasteen vaikutusten on havaittu olevan tärkeämpiä kuin auringonvalon. Tämä pätee jopa tummumisen ja värimuutosten kaltaisten ilmiöiden suhteen, vaikka niiden tulkitaan usein olevan UV-säteilyn tuottamia muutoksia. Jos jätät kosteuden huomioimatta, et voi käytännössä tuottaa edes järkevää nyrkkisääntöä kiihdytyskertoimellesi.

Kiihdytyskertoimen laskeminen valon intensiteetin perusteella ei onnistu myöskään, koska lämpötilan vaikutuksia ei näin huomioida. Testilaitteissa lämpötila voidaan valita laajalla alueella, aivan kuten ulkotilojen testeissä lämpötila voi vaihdella suuresti. Lämpötilalla on perustavaa laatua oleva vaikutus valon aiheuttamille materiaalivaurioille. Kiihdytetyissä testeissä on havaittu 10 °C lämpötilan nousun voivan kaksinkertaistaa vaurioiden syntymisnopeuden.

Katso lisätietoja Q-Lab teknisestä tiedotteesta Technical Bulletin LU-8030, Errors Caused by Using Joules to Time Laboratory and Outdoor Exposure Tests.

Q: Miksi ylipäänsä tekisin ilmastorasituksen tai valonkeston testejä? Mikä on investointini ROI?

Ilmastorasituksen ja valonkeston testauksen todelliset hyödyt: Hyvin usein ilmastonrasituksen ja valonkeston testaukset tuottavat investoinnille erittäin hyvän tuoton. Seuraavassa muutamia esimerkkejä hyödyistä, joita jo melko yksinkertaisilla testeillä voidaan saada aikaan.

Kalliiden tuotevirheiden välttäminen: Uusi tai uudistetulla koostumuksella valmistettu tuote voi pettää hyvin nopeasti auringonvalolle ja sään vaihteluille altistettuina. Paras turva tätä vastaan on testata tuote ennen julkistamista. Jopa vakiintuneet tuotteet voivat pettää jos erän valmistus on epäonnistunut, tai raaka-aineissa on virheitä. Uuden tuotteen tai tuote-erän takaisinkutsu niiden pettäessä käytössä on aina erittäin kallista.

Suuret säästöt raaka-aineissa: Tuotteesi saattaisi olla aivan yhtä kestävä edullisemmillakin raaka-aineilla, kuten halvemmalla väriaineella, tai samalla väriaineella edullisemmalta toimittajalta. Voisit ehkä saavuttaa saman suoritustason pienemmällä määrällä kallista lisäainetta. Ehkäpä aivan uusi polymeeri alentaa kustannuksiasi heikentämättä luotettavuutta. Nämä asiat varmistuvat vain testaamalla. Minkä arvoinen olisi 1 % säästö materiaalikulussa? Entä 5 % tai 10 %?

Uusien markkinoiden avaaminen: Läpimurto uusille markkinoille edellyttää asiakkaiden luotettavuusvaatimusten täyttämistä. Voit toivoa tuotteesi omaavan vaaditun kestävyyden, tai voit varmistaa asian testaamalla. Jos havaitset tuotteesi kestävyysominaisuuksien edellyttävän vielä lisäkehitystä, voit hyödyntää testejä myös tässä työssä. Testaaminen jatkokehityksen eri vaiheissa helpottaa läpimurtoa markkinoille. Mikä on uusille markkinoille pääsyn todellinen arvo?

Nykyisten tuotteiden käytön laajentaminen: Suhteellisen pienetkin muutokset tuotteessa, kuten uusi väri, saattavat parantaa merkittävästi sen valonkestoa. Testaaminen on merkittävä osa näiden pienten, mutta tuotelinjan kannalta merkittävien parannusten luotettavuuden arvioinnissa. Minkä arvoista on tuotelinjan käytön laajentaminen kestävyydestä tinkimättä?

Tuotteen kestävyyden parantaminen: Pienillä toistuvilla muutoksilla voi olla suuri merkitys materiaalisi kestävyyden kannalta. Asiakkaamme onnistuvat usein parantamaan ratkaisevasti tuotteidensa luotettavuutta lisäämättä kustannuksiaan. Tämä voi onnistua ainoastaan testaamalla erilaisia materiaaleja ja koostumuksia. Minkä arvoista on tuotteesi kestävyyden parantuminen? 

Takuukustannusten alentaminen: Kuinka korkeat ovat takuukustannuksesi? Kuinka paljon voisit säästää takuuvirheiden vähentämisellä?

Toimittajien laadun varmistaminen: Toimittajasi luottavat kykenevänsä toimittamaan tuotteensa parhaalla kestävyys-hinta suhteella. He ovat todennäköisesti myös oikeassa – tietyissä olosuhteissa. Kuinka voi varmistua siitä, että toimittajasi laatukriteerit vastaavat omiasi? Löytääksesi parhaan toimittajan kuhunkin sovellukseen, on eri toimittajien tuotteet testattava rinnakkain joko omassa laboratoriossasi, tai puolueettoman osapuolen, kuten Q-Lab toimesta.

Markkinaosuuden kasvattaminen: Kestävämpi tuote auttaa voittamaan markkinaosuutta kilpailijoiltasi. Tuotteen kestävyyden parantaminen ei kuitenkaan onnistu ilman sen testausta.

Ennakoi markkinoita ohjaavat laki- ja sääntömuutokset: Ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvä sääntely nostaa monien hyviksi todettujen materiaalien käytön kustannuksia. Vuosittain niiden materiaalein määrä, joiden käyttöä rajoitetaan, kasvaa. Tuotteesi uudelleen suunnittelu ympäristöystävällisemmille materiaaleille on nyt elinehto. Jotkin uusista materiaaleista eivät vaikuta tuotteesi kestävyyteen, mutta toiset sen sijaan vaikuttavat. Testaus on ainoa tapa varmistua tästä. Kuinka paljon voit säästää valitsemalla materiaalit jotka läpäisevät kalliin sääntelyn? Kuinka kalliiksi uuden säädöksen edellyttämän kalliimman tai tuotteesi kestävyyttä heikentävän korvaavan materiaalin käyttöönotto lopulta tulee?

Pysy kilpailun edellä: Uusien materiaalienkin kehitysnopeus kiihtyy. Uusia ja edullisempia materiaaleja tuodaan markkinoille päivittäin. Ellet itse hyödynnä niitä, joku muu kyllä tekee sen. Testaus on ainoa tapa näiden uusien vaihtoehtojen arviointiin. Kuinka arvokasta on uuden materiaalin etujen hyödyntäminen ennen kilpailijoitasi? Kuinka kalliiksi tulee kilpailijan etumatkan kiinni kurominen?

Paranna yrityskuvaasi: Nyt myymäsi tuotteet vaikuttavat yrityksesi maineeseen vielä pitkällä tulevaisuudessa. Tuotteiden ennenaikainen vikaantuminen käytössä voi haitata toimiasi vuosikausia. Kestävyydeltään luotettavat tuotteet palvelevat myynninedistäjinä ja laatusi mainostajina koko elinikänsä. Hyvin harva investointi turvaa ja parantaa yrityskuvaasi samalla tavoin kuin investoinnit tuotteen kestävyyden varmistamiseen testaamalla. Mikä on hyvän ja luotettavan yrityskuvan hinta?

Varmista yhteensopivuus kestävyyteen liittyvien standardien kanssa: Eräät asiakkaat vaativat tuotteen valonkeston testien tuloksia ennen ostopäätöstään. Et pääse näiden asiakkaiden toimittajaksi ennen kuin voit tuottaa vaaditut tulokset testeistä omassa laboratoriossasi tai riippumattoman testaajan suorittamina.

Q: En ole milloinkaan aikaisemmin suorittanut ilmastorasituksen testejä mutta nyt olisin kiinnostunut toimittamaan näytteitä testattavaksi. Miten menetellä?

Jos olet kiinnostunut testaamaan tuotteitasi mutta et ole aiemmin tehnyt niin etkä ole varma miten menetellä voit olla huoleta – eteneminen on helppoa. On kuitenkin hyvä muistaa muutama tärkeä yksityiskohta jotta asiat saadaan eteenpäin nopeasti.

Ensimmäinen askel on yhteydenotto meihin joko puhelimitse tai sähköpostitse. Hyvä numero ensimmäiseen yhteydenottoon on Floridan palvelupiste: +1 (305) 245-5600. Kerro vaihteeseen haluavasi keskustella uudesta testistä. Voit lähettää yhteydenottotoiveesi myös sähköpostitse osoitteella q-lab@q-lab.com. Voimme valmistautua paremmin jos liität viestiin jo hieman tietoja tarpeestasi:

 • Lyhyt kuvaus tuotteesta ja sen materiaaleista
 • Miten ja missä (maantieteellisesti) tuotettasi käytetään
 • Mikä on odotettu käyttöikä ja odotetut vikaantumistavat
 • Mitkä ovat testitavoitteesi

Asiakaspalvelumme ottaa sinuun yhteyttä pikaisesti jotta voimme määritellä tarpeeseesi liittyen parhaan testitavan. Tässä vaiheessa kysymme hieman lisää mm. seuraavia taustatietoja:

 • Onko testisi tavoitteena tietyn spesifikaation täyttäminen, vai tuotteen kestävyyden parantaminen
 • Oletko määritellyt testille tietyn budjetin
 • Mitä tietoja tarvitset testin tuloksena
 • Mikä on tavoiteaikataulusi

Käymme läpi eri vaihtoehdot kiihdytetyille ja ulkotiloissa suoritettaville testeille, ja sovimme yhdessä parhaan tai parhaat testit tarpeeseesi. Tässä vaiheessa sovimme seuraavista yksityiskohdista:

 • Käytettävä testimetodi ja testikappaleiden ympäristöaltistusten perusteet
 • Testikappaleiden lukumäärä
 • Testikappaleidesi mitat ja niiden soveltuvuus testeihin
 • Testin mittausten ja arviointien tapa ja aikataulu
 • Testin kokonaiskesto ja testin kuluessa erilleen otettavien näytteiden tarve
 • Maksuehdot

Tämän jälkeen Q-Lab yhteyshenkilösi valmistelee kustannusarvion ja kuvauksen käytettävistä testiparametreistä. Näin saat vahvistuksen suunnitelluista testeistä ja arvion niihin liittyvistä kustannuksista. Voit niin halutessasi myös ottaa yhteyttä ja muokata testisuunnitelmaa. Palaamme asiaan pikaisesti päivitetyn kustannusarvion ja testisuunnitelman kera.

Kun testiohjelmasta ja kustannusarviosta on päästy yhteisymmärrykseen, voit toimittaa testikappaleet Q-Labille. Useimmiten voit toimittaa tuotteesi suoraan testit suorittavaan toimipisteeseemme. Liitä lähetyksen yhteyteen tai lähetä meille erikseen tilauksesi, sekä listaus testattavista tuotteista. Ilman tilausta ja mahdollista ennakkomaksua emme voi jatkaa testien valmistelutyötä. Tarvitsemme myös täydellisen listauksen tuotetunnisteista, mieluimmin taulukkona sähköisessä muodossa. Näin voimme nopeuttaa prosessia ja minimoida virhelähteet. Jos toimitat tiedot erikseen, merkitse tästä selkeästi tieto tuotteiden lähetyksen yhteyteen, jotta voimme yhdistää tiedot oikealla tavalla.

Testin valmisteluprosessi tunnetaan nimellä "checking in" ja viimeistään tässä vaiheessa joudumme ottamaan yhteyttä puuttuvien tietojen osalta. Jos tilaus ja tarpeelliset tiedot ovat käytettävissä, pyrimme siirtämään kaikki tuotteet testiin välittömästi niiden saavuttua. Kun tuotteillesi määritellyt ympäristöaltistukset on suoritettu, saat sähköpostitse asiakastilisi käyttäjätunnuksen ja tunnussanan verkkosivuillamme www.myweathertest.com  joilta voit ladata kaikki testidokumentit ja raportit.

Jos sinulla on milloin tahansa testejä valmisteltaessa niihin liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme Floridassa, Arizonassa tai Ohiossa. Testien aloittamisen jälkeen voit olla yhteydessä asiakaspalvelun yhteyshenkilöösi, tai suoraan testejä suorittavan laboratoriomme testihenkilöstöön.

Otamme mielellämme vastaan suoraa palautetta palveluistamme. Voit käyttää tähän myös verkkosivujemme palautelomakkeita.

 

FAQ's

FAQ's - Laitteet


Ota yhteyttä

 1.  

Q-Lab Puhelinnumerot

USA: +1-440-835-8700
Florida ja Arizona Testipalvelut: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site