Najczęściej zadawane pytania

Q: Kiedy należy wybrać a) Komorę do przyspieszonego starzenia QUV b) Komorę ksenonową badania odporności na światło Q-SUN c) badania w warunkach naturalnych w laboratorium Q-Lab ?

 1. QUV
  • Komora starzeniowa QUV jest szybka i ekonomiczna. Lampy fluoroscencyjne UV zapewniają najlepszą symulację promieniowania słonecznego UV. Jakkolwiek, w komorze QUV brakuje fal o większej długości, niezbędnych do badania niektórych materiałów. 
  • Krótkie fale UV: Komora starzeniowa QUV zapewnia najlepszą możliwą symulację promieniowania słonecznego w zakresie krótkofalowego promieniowania UV, dzięki czemu jest idealna do badania trwałych materiałów, takich jak powłoki, dachy i tworzywa sztuczne. Świetlówki fluorescencyjne UV mają stabilne widmo spektroskopowe, co powoduje zwiększenie odtwarzalności i powtarzalności badań. 
  • Kondensacja: System kondensacji komory QUV (100% wilgotności względnej) jest najbardziej realistycznym odzwierciedleniem działania wilgoci panującej na zewnątrz. Penetracja produktu przez wilgoć, może powodować uszkodzenia, takie jak powstawanie pęcherzy w warstwach farb. 
 2. Q-SUN
  • Komora Q-SUN z łukową lampą ksenonową wytwarza całkowite widmo światła słonecznego obejmujące promieniowanie ultrafioletowe, zakres widzialny oraz promieniowanie podczerwone. Jest to szczególnie przydatne w przypadku badania barwników, pigmentów, tekstyliów, materiałów drukarskich i materiałów stosowanych wewnątrz. Niemniej jednak, ksenonowe lampy łukowe są z natury mniej stabilne niż lampy fluoroscencyjne oraz natrysk wodą jest mniej realistyczny niż w cyklach kondensacyjnych komory QUV. 
  • Całkowite widmo światła słonecznego: Ksenonowe lampy łukowe odtwarzają pełne widmo światła słonecznego. Komora Q-SUN wyposażona w filtry optyczne, może odtworzyć światło dzienne i światło słoneczne wpadające przez okno. 
  • Wilgotność : Komora Q-SUN jest doskonała do badania stabilności świetlnej materiałów wrażliwych na wilgoć, takich jak, tekstylia, farby drukarskie, kosmetyki i farmaceutyki. Jest to również jedyny aparat badawczy z lampą ksenonową, który nadaje się do przyspieszonego badania wpływu „kwaśnych deszczy” na lakiery  samochodowe. 
 3. Laboratorium ekspozycji w warunkach naturalnych firmy Q-Lab 
  • Laboratoria firmy Q-Lab w Arizonie i na Florydzie reprezentują światowe standardy dla światła słonecznego i wilgoci. Pozwala to na najbardziej realistyczną prognozę trwałości produktu. Podczas gdy, niektóre badania ekspozycji mogą trwać wiele lat, istnieją techniki, które mogą być stosowane w celu uzyskania potrzebnych danych w krótkim czasie.
  • Naturalne starzenie na Florydzie: Ekspozycja na Florydzie w warunkach subtropikalnych, charakteryzuje się obfitym nasłonecznieniem, wysokimi temperaturami i dużą wilgotnością. Większość materiałów powinna być poddana ekspozycji w warunkach naturalnych na Florydzie. Chociaż badania w warunkach naturalnych mogą potrwać kilka miesięcy lub lat, wyniki są najbardziej realistyczne i dostarczają danych porównawczych do badań przyspieszonych. 
  • Naturalne starzenie w Arizonie: Ekspozycja na pustyni w Arizonie, charakteryzuje się brakiem wilgoci, większym promieniowaniem  UV niż na Florydzie oraz ekstremalnymi wahaniami temperatury, które mogą powodować szok termiczny. 
  • Koncentrator naturalnego światła słonecznego Q-TRAC: W ciągu zaledwie jednego roku, próbki mogą otrzymać taką dawkę naturalnego światła słonecznego, jak przez 5 lat na Florydzie. 

Q: Ile godzin w komorze ksenonowej Q-SUN lub starzeniowej QUV jest równe rok ekspozycji w warunkach naturalnych?

To jest proste pytanie, niestety odpowiedź nie jest taka prosta. Teoretycznie niemożliwe jest posiadanie pojedynczej magicznej liczby, którą można by przemnożyć przez godziny ekspozycji w aparacie starzeniowym, aby obliczyć lata ekspozycji w warunkach naturalnych. Problemem nie jest to, że jeszcze nie wymyśliliśmy idealnego aparatu badawczego. Bez względu na to, jak bardzo wyszukany i drogi będzie Twój aparat badawczy, nadal nie odnajdziesz tego magicznego współczynnika. Największym problemem jest nieodłączna zmienność i złożoność okoliczności ekspozycji w warunkach naturalnych.  Związek między badaniem w aparacie badawczym i ekspozycją w warunkach naturalnych zależy od ilości zmiennych, w tym:

 • Szerokości geograficznej miejsca ekspozycji (bliżej równika jest więcej UV). 
 • Wysokości (wyższa oznacza większą ilość UV). 
 • Lokalne warunki geograficzne, takie jak wiatr do suszenia próbek, bliskość zbiornika wodnego zwiększająca powstawanie rosy. 
 • Losowe rok do roku wahania warunków pogodowych, które mogą spowodować pogorszenie się różnić nawet o 2:1 w kolejnych latach, w tym samym miejscu. 
 • Wahania sezonowe (np. ekspozycja zimą może być tylko 1/7  ekspozycji letniej). 
 • Położenie próbki (5° na południe vs pionowo na północ). 
 • Izolacja próbki (zewnętrzne próbki z izolowanym podkładem często ulegają degradacji 50% szybciej niż próbki nieizolowane). 
 • Cykl pracy aparatu badawczego (godziny naświetlania i godziny wilgotności). 
 • Zakres temperatur pracy aparatu badawczego (im cieplej, tym szybciej). 
 • Dany materiał badany. 
 • Dystrybucja widma mocy (SPD) źródła światła w laboratorium. 

Oczywistym jest, że nie ma sensu logicznego, mówić o współczynniku konwersji między godzinami przyspieszonego badania starzenia i miesiącami ekspozycji w warunkach naturalnych. Jeden przypadek jest stały, podczas gdy drugi jest zmienny. Szukanie współczynnika konwersji wymaga wypychania danych poza granice ich słuszności. 

Innymi słowy: Dane starzenia są danymi porównawczymi. Niemniej jednak, nadal można uzyskać doskonałą stałość danych z przyspieszonych badań starzenia. Ale musisz sobie zdawać sprawę, że otrzymujesz dane porównawcze, a nie dane bezwzględne. To, co możesz uzyskać z laboratorium badania starzenia, to wiarygodne wskazania względnego szeregu wyników badania trwałości materiału w porównaniu do innych materiałów. W rzeczywistości, to samo możemy powiedzieć o laboratorium ekspozycji w warunkach naturalnych na Florydzie. Nikt nie wie, jak rok spędzony w zewnętrznej "czarnej skrzynce" w położeniu 5° na południe, będzie porównywalny z rokiem spędzonym na domu lub w samochodzie. Nawet badania w warunkach naturalnych dają tylko względne wskazania rzeczywistej eksploatacji. 

Dane porównawcze, mogą być bardzo skuteczne. Na przykład, może się okazać, że produkt o nieco zmienionej formule ma ponad dwukrotnie większą trwałość niż standardowy. Albo może się okazać, że wśród kilku dostawców oferujących to, co wygląda na identyczny materiał, niektóre zniszczą się bardzo szybko, najwięcej ulegnie zniszczeniu w średnim okresie czasu, a kilka ulegnie zniszczeniu, tylko po przedłużonej ekspozycji. Albo może się okazać, że tańszy preparat ma równoważną trwałość do Twojego standardowego materiału, który osiągnął dopuszczalny poziom trwałości w czasie, powiedzmy 5 lat, rzeczywistej eksploatacji. 

To jest dobry przykład mocy danych porównawczych. Producent powłok opracował nowy typ przezroczystej powłoki. Wstępne testy w komorze starzeniowej QUV spowodowały poważne pęknięcia w czasie od 200 do 400 godzin. Było to dużo wcześniej, niż w przypadku konwencjonalnych powłok, używanych w tym samym celu. Jednak po 3 latach ciągłego przeformułowania i powtórnego testowania w komorze starzeniowej QUV, jakość powłoki poprawiła się tak, że różne preparaty mogą wytrzymać od 2000 do 4000 godzin w komorze QUV - jest to wynik dużo lepszy niż tradycyjnych powłok. Kolejne równoległe testy na Florydzie wykazały podobne zwiększenie trwałości w stosunku 10:1. Jednak, jeśli chemicy tworzący powłokę, czekaliby na wyniki badań na Florydzie przed zmianą ich składu, nadal byliby na wczesnym etapach przeformułowania, a powłoka nie byłaby komercyjnym sukcesem, tak jak teraz jest. 

Z drugiej strony, jeśli nadal nalegasz na współczynnik konwersji, znajdź go empirycznie. Pomimo braku możliwości istnienia uniwersalnego współczynnika konwersji, setki laboratoriów opracowały swoją własną wewnętrzną zasadę przekształcania godzin z ich aparatów Q-Sun lub QUV na godziny ekspozycji w warunkach naturalnych. Ważne jest, aby pamiętać, że te praktyczne zasady zostały opracowane z empirycznych porównań wyników przyspieszonych testów przeprowadzonych przez laboratoria z wynikami z własnych ekspozycji w warunkach naturalnych. Ponadto,  zasada przeliczania jest ważna jedynie dla:

 • Konkretny materiał badany. 
 • Konkretny zestaw cykli czasu i temperatury aparatu badawczego. 
 • Konkretne miejsce ekspozycji w warunkach naturalnych i procedura montażu próbki.

Jeśli masz doświadczenie z badaniami w warunkach naturalnych swoich materiałów, znalezienie własnej reguły, nie powinno zająć więcej niż kilka miesięcy. Jeśli nie masz doświadczenia z badaniem własnych materiałów, możliwa jest praca z konkurencyjnymi materiałami, które mają historię badań zewnętrznych. 

Wiele laboratoriów opracowało swoją własną zasadę przekształcania godzin z aparatów Q-Sun lub QUV na godziny ekspozycji w warunkach naturalnych. 

Ponadto, ważne jest, aby pamiętać: Korelacja znaczy korelację rangowa. Gdy ktoś pyta: "Jak przyspieszone badania korelują z zewnętrznymi?" Tak naprawdę, powinien zapytać: "Jak dobrze szereg wyników trwałości materiałów w badaniach przyspieszonych powiela szereg wyników badań materiałów w warunkach naturalnych?" Do pomiaru korelacji rangi, zalecamy współczynnik korelacji rang Spearmana. Jest to miara statystyczna, która jest łatwa do obliczenia, a która nie wymaga typu silnych założeń o danych, które są wymagane przez miary korelacji liniowej. Przestudiowanie wyników trwałości 27 powłok samochodowych, z komory testowej QUV i laboratorium na Florydzie, dało korelację rang do 0.89 między szeregiem wyników z komory QUV, a szeregiem wyników badań na Florydzie. Korelacja rang między różnymi ekspozycjami na Florydzie wynosiła od 0,88 do 0,95. Innymi słowy, komora testowa QUV może odtworzyć szereg wyników badań na Florydzie, prawie tak samo jak wyniki badań na Florydzie mogą się powielać. 

Zobacz biuletyn techniczny LU-0833, aby uzyskać więcej informacji. 

Q: Ile Langley lub dżuli lub watów/m2 wytwarza komora testowa Q-SUN i QUV?

To pytanie wydaje się proste, ale jest oparte na błędnych założeniach. Generalnie osoba zadająca pytanie zamierza wziąć strumień światła aparatu badawczego (wyrażone w Langley, dżulach lub watach/m2) i podzielić ją przez intensywność światła słonecznego z zewnątrz, aby uzyskać magiczny czynnik konwersji godzin z przyspieszonego badania na lata ekspozycji w warunkach naturalnych. Niestety, nie ma właściwego matematycznego sposobu wykonania takiego obliczenia, bo to sprzeczne z najbardziej podstawowymi zasadami przyspieszonego starzenia. (Nie wspominając, że z definicji Langley odnosi się tylko do słońca, a nie do innych źródeł światła.) Wynik takiego obliczenia jest w najlepszym przypadku bez sensu, a w najgorszym całkowicie mylący. 

Jednym z powodów nieprawidłowości tych obliczeń jest to, że nie uwzględniają wpływu długości fali. Tym, co określa miarę fotodegradacji, nie jest całkowita dawka światła w dżulach, raczej jak te dżule są rozmieszczone w stosunku do długości fali. Dżul światła UV (krótka długość fali), na przykład, może być bardziej szkodliwy niż dżul światła widzialnego lub promieniowania podczerwonego (większa długość fali), w zależności od materiału, który jest badany. 

Ponadto, ilość UV w świetle słonecznym zmienia się trochę, co może mieć ogromny wpływ na starzenie próbek. Langley i dżul nie odzwierciedlają znacznych różnic w promieniowaniu słonecznym UV, które występują z sezonu na sezon, z dnia na dzień,    w rzeczywistości, z godziny na godzinę. Z tego względu, wiele badań wykazało, że w kolejnych ekspozycjach w warunkach naturalnych, gdzie odtworzone próbki otrzymały taką samą ekspozycję w Langley, może być nawet 7:1 wariacji w liczbie powstałych uszkodzeń. Innymi słowy, Langley jest zbyt niespójny, aby był stosowany, jako średnia miara ekspozycji w warunkach naturalnych. Wniosek jest jasny: Langley może mieć wiele zastosowań, ale na pewno nie w dziedzinie badań starzeniowych. 

Nawet pomiary całkowitego promieniowania UV (TUV), takie jak "UV Langley" lub "UV joule", mogą być mylące, ponieważ to samo rozumowanie ma zastosowanie: w UV, krótszej długości fale na ogół powodują szybszą degradację trwałych materiałów. 

Oto przykład błędnych wniosków, które można uzyskać korzystając z Langley, dżuli, a nawet całkowitego promieniowania UV (TUV) do oceny przyspieszonych badań starzenia. Aparat badawczy QUV może korzystać z dwóch rodzajów lamp: lampy UV-A o szczytowej emisji przy długości fali 340 nm, lub lampy UV-B o szczytowej emisji przy długości fali 313 nm. Lampy UV-A wytwarzają więcej dżuli (i więcej dżuli UV), niż lampa UV-B. Czyż nie jest uzasadniony wniosek, że lampy UV-A spowodują szybszą degradację? Nie zawsze. Wiele materiałów ulegnie degradacji wolniej z lampami UV-A, bo fale UV, które wytwarzają to fale dłuższe. W komorze testowej Q-SUN, znajdziesz te same zmiany, w zależności od wykorzystywanych filtrów. ed. 

Innym powodem, dla którego nie można porównać intensywności światła z komory Q-SUN lub QUV z promieniowaniem słonecznym jest to, że takie działanie całkowicie ignoruje wpływ wilgoci. Uważamy, że w przypadku wielu materiałów, wpływ deszczu i rosy jest ważniejszy niż wpływ promieniowania słonecznego. Często jest to prawdą, nawet dla zjawisk, takich jak utrata połysku i zmiana koloru, które czasami są uważane za zmiany wywołane promieniowaniem UV. Jeżeli nie bierzesz pod uwagę wilgoci, prawdopodobnie nie możesz wymyślić magicznego współczynnika konwersji. 

Ostatecznie, obliczenia konwersji w oparciu o natężenie światła jest niewłaściwe, ponieważ nie uwzględnia wpływu temperatury. Możliwe jest, aby wybrać szeroki zakres temperatur w urządzeniu do przyspieszonego badania i jest możliwe wybranie szerokiego zakresu temperatur ekspozycji zewnętrznej. Temperatura ma duży wpływ na szybkość fotodegradacji. Obserwujemy w naszych przyspieszonych badaniach, że w niektórych przypadkach wzrost temperatury badania o 10°C może podwoić prędkość degradacji. 

Po więcej informacji, zobacz biuletyn techniczny LU-8030 - Błędy spowodowane użyciem dżuli badaniach w laboratorium i ekspozycji w warunkach naturalnych.

Q: Czemu powinienem wykonać badanie starzenia lub odporności na promieniowanie słoneczne? Co to jest ROI (zwrot z inwestycji)?

Duży zwrot kosztów w badaniach starzenia i odporności na promieniowanie słoneczne: Często badanie starzenia i odporności na promieniowanie słoneczne dają ogromne zyski z inwestycji. Oto niektóre ze zwrotów, które można uzyskać ze stosunkowo skromnych nakładów na badania. 

Unikanie katastrof: Nowy produkt lub przeformułowany produkt może ulec zniszczeniu bardzo szybko, gdy narażony jest na słońce i warunki atmosferyczne. Najlepszą ochroną przed tym, jest przetestowanie produktu przed wprowadzeniem. Nawet sprawdzone produkty mogą nie działać, jeśli partia towaru jest wykonana nieprawidłowo lub wykonana z materiałów, które były źle transportowane. Jaki jest koszt wycofania nowego produktu lub partii, u której odnotowano uszkodzenia podczas użytkowania? 

Wielkie oszczędności w cenach materiałów: Może twój produkt może być równie wytrzymały, przy użyciu tańszych materiałów - na przykład tańszych pigmentów, lub tych samych pigmentów od tańszego dostawcy. Może można uzyskać taką samą wydajność przy zmniejszonej ilości jakiegoś drogiego dodatku. A może zupełnie nowy polimer może obniżyć koszty bez utraty trwałości. Jedynym sposobem, aby się o tym dowiedzieć, jest przetestowanie. Jak bardzo opłacalna byłaby 1% oszczędność na kosztach materiałów? A jak 5% lub 10%? 

Wejście na nowe rynki: Aby wejść na nowy rynek, trzeba spełnić oczekiwania klientów, co do trwałości produktu. Można mieć nadzieję, że produkt posiada wymaganą wytrzymałość, lub można sprawdzić to, wykonując badania. Jeśli okaże się, że trwałość produktu wymaga dalszego rozwoju, możesz wykorzystać badania, aby ją poprawić. Możesz przeprojektowywać i ponownego badać produkt, aż otrzymasz wymaganą trwałość, aby zaistnieć na rynku. Jaka jest wartość dolara, kiedy jesteś w stanie wejść na nowy rynek?

Wejdź na nowe rynki: Nawet stosunkowo niewielka zmiana produktu, jak nowy kolor, może mieć duże znaczenie w odporności na promieniowanie słoneczne. Aby skorzystać z tych małych ulepszeń, które mogą mieć duże znaczenie dla linii produktów, należy ocenić trwałość, sprawdzając ją. Ile jest warte rozszerzenie linii produktów, bez uszczerbku na trwałości?  

Poprawa trwałości produktu: Często małe zmiany w materiale mogą znacząco wpłynąć na poprawę trwałości. Często nasi klienci znacznie poprawiają trwałość, bez zwiększania kosztów. Jedynym sposobem na to, jest przeprowadzenie testów różnych materiałów i kombinacji materiałów. Ile jest wart bardziej trwały produkt?

Zmniejsz roszczenia gwarancyjne: Ile kosztują Cię roszczenia gwarancyjne? Ile możesz zaoszczędzić poprzez zmniejszenie ilości roszczeń gwarancyjnych? 

Zweryfikuj dostawców: Każdy z Twoich dostawców naprawdę wierzy, że ma najlepszą kombinację kosztów i trwałości. I każdy z nich prawdopodobnie ma rację - w niektórych okolicznościach. Skąd wiesz, czy to, co jest "wystarczająco dobre" dla Twojego dostawcy, jest wystarczająco dobre dla Ciebie? Aby dowiedzieć się, który dostawca jest odpowiedni dla Twoich potrzeb, trzeba każdego dostawcę przetestować, albo w swoim własnym laboratorium lub w niezależnym laboratorium, takim jak Q-Lab. 

Rozszerzenie udziału w rynku: Bardziej wytrzymały produkt może zwiększyć Twój udział w rynku kosztem konkurentów. Jednakże, nie można opracować lepszej trwałości, bez badania trwałości produktu. 

Bądź na czasie z rozporządzeniami rządu: Przepisy bezpieczeństwa i ochrony środowiska sprawiają, że coraz bardziej kosztowne w użyciu jest wiele sprawdzonych surowców. Co roku, coraz więcej materiałów zostaje zakazanych. Przeprojektowywanie produktu z materiałów przyjaznych środowisku jest obecnie sposobem na życie. Niektóre z tych nowych materiałów, nie zagrażają trwałości Twoich produktów, ale niektóre tak. Jedynym sposobem, aby upewnić się, jest przetestowanie. Ile możesz zaoszczędzić, wybierając materiały omijające kosztowne przepisy? Ile będzie kosztować, wprowadzenie nowego rozporządzenia, które wymusi używanie zastępczego materiału o słabej trwałości lub bardzo drogiego? 

Wyprzedzić konkurencję: Tempo wprowadzania innowacji w materiałach staje się coraz szybsze. Lepsze i tańsze materiały są wprowadzane każdego dnia. Jeśli Ty z nich nie skorzystasz, to zrobi to ktoś inny. Jedynym sposobem oceny jakości tych materiałów, jest testowanie ich. Jaka jest wartość wykorzystania nowych materiałów, zanim konkurenci to zrobią? Jaki jest koszt dogonienia konkurencji? 

Wzmocnij swoją reputację: Produkty, które sprzedajesz teraz, wpłyną na Twoją reputację w przyszłości. Przedwczesna niewydolność produktu może prześladować cię przez wiele lat. Z drugiej strony, produkty z dużą trwałością, będą działać jak reklama Twojej firmy, przez czas ich trwania. Inwestycje w badania trwałości mogą chronić i poprawić Twoją reputację, jak kilka innych inwestycji. Ile jest warte Twoje dobre imię? 

Zapewnienie zgodności z normami trwałości: Niektórzy klienci wymagają danych z badań odporności na promieniowanie, jako warunek zakupu produktu. W tym przypadku nie możesz sprzedać produktu w ogóle, aż do uzyskania danych z badania, wykonanego w swoim własnym laboratorium lub w niezależnym laboratorium badawczym.

Q: Nigdy nie robiłem testów starzeniowych, ale myślę, że chcę wysłać niektóre próbki do badań, co mam zrobić?

Jeśli jesteś już prawie gotowy, aby zrobić kilka badań, ale nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Nie jesteś pewien, jak wygląda ten proces. Nie martw się, jest to całkiem proste. Jest kilka ważnych rzeczy do zapamiętania, aby ułatwić i przyspieszyć ten proces. 

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami. Telefon lub e-mail działa równie dobrze, przy pierwszej próbie kontaktu. Najlepiej jest zadzwonić pod numer telefonu na Florydę +1 (305) 245-5600 i powiedzieć recepcjoniście, że chce się omówić nowe badanie. Jeśli napiszesz do nas na adres q-lab@q-lab.com, z prośbą o oddzwonienie, istnieje kilka informacji, które możesz zawrzeć, by pomóc nam się przygotować. 

 • Czym jest Twój produkt, i z czego jest zrobiony?
 • Jaki jest finalny sposób użycia i gdzie jest spodziewane miejsce użytkowania?
 • Jaki jest przewidywany czas trwałości i jakie są prawdopodobne przyczyny uszkodzeń?
 • Jaki jest cel badania?

Jeden z naszych pracowników działu obsługi klienta skontaktuje się z Tobą natychmiast. Celem tej rozmowy będzie określenie najlepszej metody badania, dobraną do Twoich potrzeb. Podczas tej rozmowy, zadamy kilka pytań, takich jak:

 • Czy chcesz zrobić badania w celu spełnienia specyfikacji lub w celu poprawy trwałości?
 • Jaki jest Twój budżet na badania?
 • Czego oczekujesz się dowiedzieć z badania?
 • W jakich ramach czasowych pracujesz?

Będziemy przechodzić przez opcje dostępne zarówno dla testów przyspieszonych, jak i badania w warunkach naturalnych. Razem wybierzemy, które badania będą najbardziej odpowiednie dla Ciebie. Będziemy uzgadniać następujące elementy:

 • Metoda badań i rodzaj ekspozycji
 • Ilość próbek do testów
 • Wymiary próbek i ich przystosowanie do badania
 • Rodzaj i częstotliwość ocen lub pomiarów
 • Całkowity czas trwania ekspozycji oraz czy potrzebne jest okresowe wyjmowanie
 • Jak chcesz zapłacić za badania?

Gdy zbierzemy wszystkie potrzebne informacje, ktoś w naszej firmie przygotuje kosztorys dla Ciebie, który obejmie również wszystkie parametry testu. To potwierdzi badania, które będziemy wykonywać dla Ciebie i da wyobrażenie o kosztach. Jeśli będzie taka potrzeba, możesz skontaktować się z nami ponownie i dokonać zmiany programu badań. Przekażemy Ci poprawiony kosztorys oraz analizę ekspozycji.


Kolejnym krokiem, po uzgodnieniu programu i kosztów badań, jest wysłanie próbek produktu do laboratorium Q-Lab. Normalnie możesz wysłać próbki do badań do laboratorium, w którym odbędą się testy. Jest kilka rzeczy, które będziesz musiał załączyć do pudełka z próbkami, lub możesz dostarczyć je do nas osobno. Potrzebujemy potwierdzenie zamówienia i listę próbek do badań. Nie możemy rozpocząć badań, póki nie dostaniemy potwierdzenia zamówienia lub przedpłatę za badania. Potrzebujemy również pełną listę identyfikacyjną, najlepiej w arkuszu kalkulacyjnym, tak, żebyśmy mogli przenosić etykiety bezpośrednio do naszego systemu komputerowego. Przyspieszy to cały proces i zmniejszy ryzyko błędu. Jeśli wyślesz nam informacje dotyczące badania oddzielnie, prosimy, abyś umieścił list motywacyjny lub notatkę w pudełku, żebyśmy mogli połączyć próbki z zamówieniem.

Proces tworzenia testu, znany jest, jako "odprawa". Być może na tym etapie będziemy musieli się z Tobą skontaktować, w przypadku braku potrzebnych informacji. Naszym celem jest, aby wszystkie próbki testowe zostały poddane ekspozycji wkrótce po ich przybyciu, pod warunkiem, że mają wszystkie niezbędne informacje i zamówienie. Gdy próbki zostaną poddane ekspozycji, otrzymasz od nas e-mail, z nazwą użytkownika i hasłem dostępu do naszej strony internetowej pod adresem www.myweathertest.com  Dzięki temu, będziesz miał dostęp do całej dokumentacji i raportów z prowadzonego badania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania w dowolnym momencie, w trakcie konfiguracji Twojego testu, możesz zadzwonić do dowolnego pracownika działu obsługi klienta na Florydzie, w Arizonie, czy Ohio. Po rozpoczęciu testu możesz skontaktować się, albo z osobą z działu obsługi klienta lub porozmawiać bezpośrednio z technikami z laboratorium wykonującego testy. 

Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące naszych usług, prosimy o kontakt. Albo można użyć funkcji obsługi klienta na naszej stronie internetowej.

 

FAQ

FAQ Produkty


Kontakt

 1.  

Q-Lab Telefon

USA: +1-440-835-8700
Floryda & Arizona Usługi badawcze: +1-305-245-5600
UK/Europe: +44-1204-861616
Germany: +49-681-857470
China: +86-21-5879-7970

 
View Full Site