Sık Sorulan Sorular

Q: Bunları ne zaman seçmeliyim a) QUV hızlandırılmış yaşlandırma test cihazı mı? b) Q-SUN xenon-arc ışık haslığı test cihazı mı? c) Q-Lab açık hava testi mi?

 1. QUV
  • QUV yaşlandırma test cihazı hızlı ve ekonomiktir. Floresan UV lambalar UV ışınlarının en iyi simülasyonunu sağlar. Bununla birlikte bazı belli malzemelerin testi için gerekli uzun dalga boyları QUV’de mevcut değildir.
  • Kısa Dalga UV: QUV test cihazı kısa dalga UV bölgesindeki güneş ışığının olası en iyi simülasyonunu sağlar. Bu sayede yüzey kaplaması, çatı kaplaması ve plastik gibi dayanıklı maddelerin testi için idealdir. Yeniden üretilebilirlik ve tekrarlanabilirliği arttıran floresan UV lambaları spektral olarak istikrarlıdır.
  • Yoğuşma: QUV test cihazının yoğuşma sistemi (%100 RH-Bağıl Nem) en gerçekçi dış ortam nem hızlandırmasıdır. Nüfuz eden nem, boyalarda kabarma gibi hasarlara yol açabilir.
 2. Q-SUN
  • Q-SUN xenon arc test cihazı, UV, görünür ışık ve kızıl ötesi de dâhil olmak üzere güneş ışığının tam spektrumunu üretir. Özellikle boya, pigment, tekstil, mürekkep ve iç mekân malzemelerinin testinde kullanışlıdır. Bununla birlikte, xenon arc lambalar floresan lambalara kıyasla daha az istikrarlıdır ve su spreyi QUV test cihazının yoğunlaşma döngüsüne kıyasla daha az gerçekçidir.
  • Tam-Spektrum güneş ışığı: Xenon arc lambalar güneş ışığının tam spektrumunu üretir. Q-SUN test cihazı optik filtreleriyle, gün ışığı ve pencere camından geçerek gelen güneş ışığını üretebilir.
  • Nemlilik ve nem: Q-SUN test cihazı, tekstil, mürekkep, kozmetik ve ilaç gibi neme hassasiyeti olan maddelerin ışık dayanıklılığının test edilmesinde ideal bir cihazdır. Q-SUN üstün nem dwell özelliğiyle birlikte, hızlandırılmış 'Jacksonville' otomotiv vernikleri asit aşındırma testleri için uygun olan tek xenon test cihazıdır.
 3. Q-Lab Açık Hava Testi
  • Q-Lab Arizona ve Florida, güneş ışığı ve nem için dünya standartlarını ifade etmektedir. Ürün performan değerlendirmesinde en gerçekçi tahminleri sağlarlar. Bir kısım testlerin tamamlanması yıllar alırken, daha kısa sürede yararlı veriler elde etmek için kullanılan teknikler de vardır.
  • Doğal Florida Yaşlandırması: Florida tropik uygulamalarında, bolca güneş ışığı, yüksek sıcaklık ve yüksek oranda nem vardır. Çoğu malzemenin doğal Florida karşılaştırma testlerine maruz kalması gerekmektedir. Doğal testlerin tamamlanması birkaç ay ya da yıl sürse dahi sonuçlar çok daha gerçekçidir ve hızlandırılmış test için karşılaştırma verisi sağlamaktadır.
  • Doğal Arizona Yaşlandırması: Arizona çölünde nem yoktur ancak Florida’dan bile çok daha UV güneş ışığı ve termal şoka yol açabilen aşırı dalgalanan sıcaklık değerleri vardır.
  • Q-TRAC Doğal Güneş Işığı Yoğunlaştırıcısı: Numuneler sadece 1 yılda Florida’da 5 yıl kalmışçasına doğal güneş ışığı alırlar.

Q: Q-SUN Xenon Test Kabini ya da QUV Test Cihazında kaç saatlik bir uygulama, açık havadaki bir yıllık maruz kalmaya eşittir?

Bu basit bir soru olmasına rağmen basit bir cevabı yoktur. Açık havada maruz kalınan yılı hesaplamak için yaşlandırma testinde maruz kalınan saatlerle çarpabileceğiniz sihirli bir sayı bulmak teorik olarak imkânsızdır. Problem, bizim henüz mükemmel bir yaşlandırma test cihazı geliştirmemiş olmamızdan değildir. Yaşlandırma test cihazını ne kadar karmaşık ya da pahalı yapsanız da sonuç değişmez, böyle bir sihirli formül bulamazsınız. En büyük problem, açık hava maruz kalma koşullarının doğal değişkenliği ve karmaşıklığıdır. Test cihazı uygulaması ile açık hava uygulaması arasındaki ilişki aşağıda belirtilen bir grup değişkene bağlıdır:

 • Uygulama alanının coğrafi enlemi (ekvatora daha yakın bölgede, daha çok UV).
 • İrtifa (daha yüksekte, daha çok UV).
 • Yerel coğrafik özellikler; test numunelerini kurutmak için rüzgâr ya da çiy oluşumunu teşvik etmek için suya yakınlık gibi.
 • Hava koşullarında yıldan yıla, rasgele oluşan değişiklikler ki bunlar takip eden yıllarda aynı konumda 2:1 oranında farklı bozulmalara yol açabilir.
 • Mevsimsel değişiklikler (örneğin kış mevsiminde maruz kalma şiddeti, yaz mevsimindekinin 1/7’si kadar olabilir).
 • Numunenin yönü (5° Güneye, Kuzeye dikey konumlandırma gibi).
 • Numune yalıtımı (arkası yalıtılmış açık hava numuneleri, yalıtımsız numunelere kıyasla %50 daha hızlı bozulur).
 • Test cihazının çalışma döngüsü (ışık saatleri ve ıslaklık saatleri).
 • Test cihazının çalışma sıcaklıkları (daha sıcak, daha hızlı).
 • Test edilen belirli malzemeler.
 • Laboratuvar yaşlandırma cihazındaki ışık kaynağının Spektral Güç Dağılımı (SPD).

Açıkçası hızlandırılmış yaşlandırma saatleri ile açık havada maruz kalmanın ayları arasında bir dönüştürme katsayısından bahsetmek anlamsız olacaktır. Biri sabit şartlarda iken, diğeri değişken şartlara sahiptir. Bunlar için bir dönüştürme katsayısı aramak, elde edilen verileri geçerlilik sınırlarının ötesine taşımayı gerektirir.

Diğer bir deyişle: Yaşlandırma verisi, karşılaştırmalı bir veridir. Yine de hızlandırılmış yaşlandırma test cihazından mükemmel dayanıklılık verisi alabilirsiniz.  Ancak şunu anlamalısınız ki alacağınız veri karşılaştırmalı bir veridir, mutlak bir veri değildir. Laboratuvar yaşlandırmasından isteyeceğinizin en fazlası, ürünün diğer ürünlere kıyasla dayanıklılığını göreceli olarak doğru bir şekilde gösterebilen datalar olabilir. Aslında aynı şey Florida yaşlandırma testleri için de söylenebilir. Açık havada arkası “Siyah Kutu” ile kaplı, 5° Güneye bakarak yapılan 1 yıllık testin, bir ev ya da araba içindeki 1 yıllık maruz kalmaya oranla nasıl karşılaştırılacağını kimse bilememektedir. Hatta açık hava testi size sadece gerçek kullanım süresinin göreceli tahminini vermektedir.

Bununla birlikte karşılaştırmalı veri oldukça güçlü olabilir. Örneğin, formülasyonunuzdaki ufak bir değişiklikle standart ürününüzün dayanıklılığının 2 katına çıktığını bulabilirsiniz. Ya da eşdeğer maddeleri temin ettiğiniz çeşitli tedarikçilerinizin ürünlerinden bazılarının çok çabuk, çoğunluğunun orta sürede, çok azının ise uzun süreli maruz kalmanın ardından başarısızlığa uğruyor olduğunu fark edebilirsiniz veya daha az maliyetli bir formülasyonun standart ürününüzle, mesela 5 yıl gibi gerçek hizmet süresinin üstünde kabul edilebilir bir performansa sahip olsun, eşdeğer dayanıklılığa sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bu kısımda karşılaştırmalı verinin gücü hakkında iyi bir örnek yer almaktadır. Bir boya üreticisi yeni tip bir vernik geliştiriyordu. İlk QUV testleri 200-400 saat içinde ciddi çatlamalara neden olmuştu. Bu, aynı amaçla kullanılan bilindik boyalara göre çok daha erken bir süre idi. Bununla birlikte 3 yıl boyunca sürekli formül çalışmaları ve QUV test cihazında sürekli testlerle, bu vernik QUV test cihazında 2.000-4.000 saatlik teste dayanabilecek şekilde geliştirildi ki bu bilindik boyalardan çok daha iyi bir süre idi. Sonradan Florida’da yapılan testler de benzerlik göstererek, dayanıklılıkta 10:1’lik artış olduğunu gösterdi. Eğer kimyagerler formülasyonlarını değiştirmeden önce Florida verilerini beklemiş olsalardı, daha hala formül çalışmalarının erken safhalarında olacaklardı ve geliştirilen vernik şimdi olduğu gibi ticari bir başarı yakalamamış olacaktı.

Diğer taraftan eğer hala “Pratik Yöntem” dönüşüm faktörü (katsayısı) üzerinde ısrar ediyorsanız, onu deneysel olarak bulabilirsiniz. Evrensel bir dönüşüm faktörünün imkânsızlığına rağmen, yüzlerce laboratuvar kullandıkları Q-SUN ya da QUV test cihazının saatlerini açık hava maruz kalma saatlerine çevirmek için kendilerine özel “Pratik Yöntem”lerini başarılı bir şekilde geliştirmişlerdir. Bununla birlikte unutmayınız ki bu pratik yöntemler ilgili laboratuvarların kendi hızlandırılmış testleri ile yine kendi açık hava maruz kalma uygulamalarının deneysel karşılaştırmalarından geliştirilmiştir. Dahası, pratik yöntem dönüşümleri sadece aşağıdaki durumlar için geçerli olabilir: :

 • Belirli malzemeler test edildiğinde.
 • Laboratuvar test cihazının zaman döngüleri ve sıcaklığı saptandığında.
 • Belirli bir açık hava maruz kalma yeri ve numune yerleştirme sistemi belirlendiğinde.

Eğer malzemelerinizle bir açık hava deneyimi yaşadıysanız, kendi pratik yönteminizi geliştirmeniz birkaç aydan fazla sürmeyecektir. Eğer kendi malzemelerinizle herhangi bir çalışmanız olmadıysa, açık hava testleri yapılmış rakip bazı malzemelerle çalışmak mümkün olabilir.

Pek çok laboratuvar, Q-SUN ya da QUV test cihazlarının saatlerini açık hava maruz kalma saatlerine çevirmek için kendi kişisel “Pratik Yöntem”lerini başarılı bir şekilde geliştirmişlerdir.

Ek olarak, unutmayınız ki: 'Korelasyon', 'Korelasyon Sıralaması' anlamına gelir. Eğer biri size, 'Hızlandırılmış test cihazları açık hava testleri ile nasıl bağıntılıdır?' şeklinde bir soru yöneltiyorsa, gerçekte sormak istediği 'Açık hava testlerindeki ürünlerin sıralamasını baz alarak, hızlandırılmış test cihazındaki ürünlerin dayanıklılık sıralaması ne kadar iyi yapılabilir?' olacaktır. Korelasyon sıralamasını ölçmek için, hesaplaması kolay istatistiksel bir ölçü olan ve doğrusal korelasyon ölçümlerinin gerektirdiği veriler hakkında güçlü varsayımlar gerektirmeyen Spearman'ın rho’sunu tavsiye ederiz. QUV test cihazı ve Florida’yı içeren bir çalışmaya göre QUV test cihazı sıralaması ile Florida sıralaması arasında, 27 otomobil boyasının dayanıklılık sıralamasının oluşturduğu sıralama korelasyonu .89 olarak belirlenmiştir. Farklı Florida uygulamalarındaki korelasyon sıralaması .88 ile .95 arasındadır. Diğer bir deyişle, QUV test cihazı sanki Florida’da uygulanmış gibi, Florida sıralamalarını oluşturabilir.

Daha fazla bilgi için LU-0833 Teknik Bülten’e bakınız.

Q: S. Q-SUN ve QUV test cihazlarında ne kadar Langley ya da joule veya Watt/m2 üretilir?

Bu soru basit gibi görünse de bazı hatalı varsayımlara sahiptir. Aslında soran kişinin niyeti, test cihazının ışık çıkışını (Langley, joule ya da Watt/m2 olarak belirtilmiş olan) almak ve bu hızlandırılmış test cihazı saatlerini açık hava uygulama yıllarına dönüştürmek için sihirli katsayı elde etmek üzere açık hava güneş ışığının yoğunluğuna bölmektir. Ne yazık ki bu tip bir hesaplama yapmanın matematiksel olarak geçerli bir yolu yoktur. Çünkü bu, hızlandırılmış yaşlandırmanın en temel ilkelerine aykırı olmaktadır. (Ayrıca tanım gereği Langley sadece güneşi ifade etmektedir, diğer ışık kaynaklarını değil.) Bu tip bir hesaplamanın sonucu en iyi ihtimalle anlamsız, en kötü ihtimalle de tamamen yanlış yönlendirme olacaktır.

Böyle bir hesaplamanın geçersiz olmasının bir nedeni de dalga boyu etkisini görmezden gelmesidir. Fotodegrasyonun miktarını tanımlayan unsur, joule değerindeki toplam ışık dozajı değil, dalga boyuna göre joule’un dağılımıdır. Örneğin, 1 joule değerindeki UV ışığı (kısa dalga boyu), test edilen maddeye bağlı olarak yine 1 joule değerindeki görünür ya da kızıl ötesi ışığa (uzun dalga boyu) göre daha fazla hasar verici olabilir.

Ek olarak, numunelerin yaşlandırılmasında büyük etkiye sahip olan güneş ışığındaki UV miktarı biraz değişiklik göstermektedir. Langley ve joule birimleri, solar UV’de mevsimden mevsime, günden güne, dahası saatten saate oluşan büyük değişimleri yansıtmakta başarısız olurlar. Bu nedenle, çalışmalar göstermiştir ki Langley biriminde aynı uygulamayı alan numunelerin maruz kaldığı birbirini takip eden açık hava uygulamalarında elde edilen hasar miktarının 7:1 kadarı olabilmektedir. Diğer bir deyişle Langley açık hava testleri için standart ölçü birimi olarak kullanıldığında fazlasıyla tutarsız kalmaktadır. Tüm bunların sonucu gayet açık ve nettir: Langley’in geçerli kullanımları olabilir ancak kesinlikle laboratuvar yaşlandırma alanında geçerli değildir.

Hatta 'UV Langley' veya 'UV joule' gibi Toplam UV (TUV) ölçümleri de yanıltıcı olabilir, zira bunlarda da aynı mantık geçerlidir: UV dahilinde genellikle daha kısa dalga boyları dayanıklı maddelerin daha hızlı bozulmalarına yol açarlar.

Aşağıda, hızlandırılmış yaşlandırma testlerini değerlendirmek için Langley, joule, hatta TUV kullandığınızda alacağınız yanlış sonuçlara bir örnek yer almaktadır. QUV test cihazı iki tip lamba kullanabilir: 340 nm dalga boyunda tepe emisyonlu UV-A lambalar, ya da 313 nm dalga boyunda tepe emisyonlu UV-B lambalar. UV-A lambalar, UV-B lambalardan daha fazla joule (ve daha fazla UV joule) üretir. Dolayısıyla UV-A lambaların daha hızlı bozulma sağlayacağı sonucunu çıkartmak mantıklı değil midir? Her zaman değil. UV-A lambalarla yapılan testlerde çoğu malzeme daha yavaş bozulacaktır, zira bu lambalar daha uzun dalga boyunda UV üretirler. Q-SUN test cihazında da, kullanılan filtrelere bağlı olarak aynı varyasyonları bulacaksınız.

Q-SUN veya QUV test cihazlarının ışık yoğunluğunu güneş ışığı ile kıyaslayamayacağınızın diğer bir nedeni ise bu tür işlemlerin nem etkisini tamamen göz ardı etmesidir. Çoğu madde için yağmur ve çiy etkilerinin güneş ışığının etkilerinden çok daha önemli olduğunu tespit ettik. Bu, kimi zaman UV'de oluşan değişiklerden kaynaklandığı düşünülen parlaklık kaybı ve renk değişikliği gibi olaylar için doğrudur. Eğer nem unsurunu dikkate almıyorsanız, bir sihirli dönüşüm faktörü bulmanız da mümkün olamaz.

Sonuç olarak, sıcaklık etkisini önemsemediğinden, ışık şiddetine dayalı bir dönüşüm hesabı geçersiz olacaktır. Hızlandırılmış bir test cihazında geniş bir yelpazede sıcaklık seçimi yapmak mümkün olduğu gibi, açık hava testlerinde de geniş bir yelpazede farklı sıcaklıklarla karşılaşmak mümkündür. Sıcaklık, fotodegradasyon hızı üzerinde derin ve büyük bir etkiye sahiptir. Hızlandırılmış test cihazlarımızda gözlemlediğimiz bazı durumlarda, test sıcaklığındaki 10°C’lik bir artış bozulma hızını iki katına çıkarabilmektedir.

Daha fazla bilgi için Q-Lab Corporation LU-8030 Teknik Bülteni, Laboratuvar ve Açık hava Maruz Kalma Testlerinde Joule Kullanımından Kaynaklanan Hatalar sayfasına bakınız.

Daha fazla bilgi için LU-0833 Teknik Bülten’e bakınız.

Q: Yaşlandırma ve ışık dayanıklılığı testlerini neden yapmam gerekir? YGD’m (yatırımınız geri dönüşü) nedir?

Yaşlandırma ve Işık Kararlılığı Testlerinde Büyük Geri Ödeme: Yaşlandırma ve ışık dayanıklılığı testleri sıklıkla yatırımda büyük getiriler sağlar. Burada, test uygulamasına yapacağınız mütevazi harcamalardan elde edebileceğiniz bazı getiriler yer almaktadır.

Önlenebilir Felaketler: Yeni bir ürün ya da yeniden formüle edilerek tasarlanmış bir ürün, güneş ışığına ve hava koşullarına maruz kaldığında çok hızlı bir şekilde hasar görebilir. Buna karşı en iyi önlem, ürünü sunmadan önce teste tabi tutmaktır. Kendini kanıtlamış ürünler dahi eğer üretim partisi sorunlu üretilmişse veya bazı ara maddeleri kötü sevkedilmişse bile problem çıkarabilir. Yeni bir ürünü ya da alanında ciddi başarısızlığa uğramış bir partiyi piyasadan geri çekmenin maliyeti nedir?

Malzeme Maliyetlerinde Büyük Tasarruf: Belki ürününüz daha az pahalı malzemelerle de şu anda olduğu gibi dayanıklı olabilir – örneğin daha düşük maliyetteki bir pigment ya da aynı pigmenti daha düşük fiyatla sunan bir tedarikçi. Belki bazı pahalı katkı maddelerinin miktarını azaltarak aynı performansı elde edebilirsiniz veya belki de tamamen yeni bir polimer, dayanıklılığa zarar vermeden maliyetinizi düşürebilir. Tüm bunları öğrenmenin tek yolu test etmektir. Malzeme maliyeti üzerinde %1’lik bir tasarrufun değeri ne kadar olabilirdi? Peki ya %5 ya da %10’a ne dersiniz?

Yeni Pazarlara Giriş Yapın: Yeni bir pazara giriş yapmak için ihtiyacınız olan, müşterinin dayanıklılığa yönelik beklentilerini karşılamaktır. Ürününüzün gerekli dayanıklılığa sahip olduğunu ümit edebilirsiniz ya da onu dayanıklılık için test edebilirsiniz. Eğer ürününüzün dayanıklılığının geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, onu geliştirmek için test yapabilirsiniz. Gireceğiniz pazarın gerektirdiği dayanıklılığı elde edene kadar tekrar tasarlayıp tekrar test edebilirsiniz. Girebileceğiniz yeni pazarın mali değeri nedir?

Mevcut Ürünleri Geliştirin: Yeni bir renk gibi ürününüze uygulayacağınız küçük bir değişiklik bile ışık kararlılığında büyük fark yaratabilir. Ürün grubunuzda büyük değişikliler sağlayacak bu küçük geliştirmelerin avantajlarından yararlanmak için ürünü test ederek dayanıklılığını değerlendirmeniz gerekmektedir. Dayanıklılıktan ödün vermeden ürün grubunu geliştirmenin değeri nedir?

Ürün Dayanıklılığını Geliştirin: Malzemelerinizdeki küçük değişiklikler, çoğunlukla dayanıklılıkta büyük gelişmelere yol açabilir. Müşterilerimiz sıklıkla, maliyetlerini arttırmadan, dayanıklılıkta dikkat çekici gelişmeler yapmaktadırlar. Bunu yapabilmenin tek yolu farklı malzemeleri ve kombinasyonlarını test etmektir. Çok daha dayanıklı bir ürüne sahip olmanın değeri nedir?

Garanti Taleplerini Azaltın: Garanti taleplerinin size maliyeti ne kadar? Garanti taleplerini düşürmekle ne kadar tasarruf edebilirsiniz?

Tedarikçi İddialarını Doğrulayın: Her bir tedarikçiniz, maliyet ve dayanıklılık bazında en iyi kombinasyona sahip olduğuna yürekten inanır ve muhtemelen herbiri de haklıdır – tabi ki belli şartlar altında. Tedarikçiniz için “yeterince iyi” olan şeyin sizin için de “yeterince iyi” olup olmadığını nasıl bilebiliyorsunuz? Belli gereksinimlerinize ulaşmada hangi tedarikçinin sizin için en doğru olacağını öğrenebilmeniz için, ya kendi laboratuarınızda ya da Q-Lab gibi bağımsız bir kurumda tedarikçilerinizi test etmeniz gerekmektedir.

Pazar Payını Arttırın: Rakibinizle aynı fiyattaki çok daha dayanıklı bir ürün pazar payınızı arttırabilir. Bununla birlikte dayanıklılığı test etmeden daha dayanıklıyı geliştiremezsiniz.

Hükümet Yönetmeliğinin Bir Adım Önünde Olun: Çevre ve güvenlikle ilgili düzenlemeler kendini kanıtlamış pek çok hammadde kullanımını gittikçe daha pahalı hale getiriyor ve her yıl çok daha fazla madde yasaklı hale geliyor. Çevre dostu maddelerle ürünü yeniden tasarlamak bir yaşam biçimine dönüştü. Bu yeni maddelerin bazıları dayanıklılıktan ödün vermezken, bir kısmı da ödün vermektedir. Bu konuda emin olmanın tek yolu onları test etmektir. Masraflı yönetmelikleri atlayan maddeler seçerek ne kadar tasarruf yapabilirsiniz? Yeni düzenleme sizi dayanıklılığı daha az olan alternatif bir madde ya da fiyatı daha pahalı olan alternatif bir madde kullanmaya mecbur ederse, bunun maliyeti ne olur?

Rekabette Öne Çıkın: Malzemelerde yenilik yapma gittikçe hızlı şekilde ilerliyor. Her gün daha iyi ve daha uygun fiyatlı malzemelerin tanıtımı yapılıyor. Eğer siz bunların sunduğu avantajları değerlendirmezseniz, bir başkası değerlendirecektir. Bu malzemeleri değerlendirmenin yegâne yolu ise onları test etmektir. Yeni maddelerin sunduğu avantajları rakibinizden önce kullanmanızın değeri nedir? Bu kovalamaca oyununun maliyeti nedir?

Ününüzü Arttırın: Satmakta olduğunuz ürünler gelecekteki ününüzü doğrudan etkileyecektir. Önceden gerçekleşmiş saha hataları gelecek yıllarda sizi mağlup edebilir. Diğer taraftansa istenen dayanıklılığa sahip ürünleriniz, kullanıldıkları süre boyunca kalitenizi tanıtıcı reklam olarak hareket ederler. Dayanıklılık testine yapılan bir yatırım diğer yatırımlar gibi ününüzü koruyup, arttırabilir. İyi anılan bir ismin değeri nedir?

Dayanıklılık Standartlarıyla Uyumlu Olun: Bazı müşteriler ürün satın almak için bir ön koşul olarak ışık kararlılığı test verileri istemektedir. Bu durumda kendi laboratuvarınızda veya bağımsız bir test laboratuvarında test verilerini elde etmedikçe ürünlerinizi satmak mümkün olmayacaktır.

Q: Bugüne dek yaşlandırma testi hiç yapmadım ancak şimdi bazı numuneleri test edilmek üzere göndermeyi düşünüyorum, ne yapmalıyım?

Eğer bazı testler yapmaya hazırsanız, ancak bunu daha önce hiç yapmadıysanız ve işlemin nasıl olacağından emin değilseniz, endişe etmenize hiç gerek yok, bu iş oldukça kolay. İşleri kolaylaştırıp hızlıca gitmesini sağlamak için hatırlamanız gereken birkaç önemli nokta var.

İlk adım bizimle temasa geçmektir ve bizimle ilk kez görüşecekseniz telefon ya da e-posta aynı hızda ulaşmanızı sağlar. Yeni test hizmeti için Florida’daki +1 (305) 245-5600 no’lu telefonumuzu arayabilir ve resepsiyonistimize yeni bir test hakkında aradığınızı söyleyebilirsiniz. Eğer q-lab@q-lab.com adresine e-posta gönderip geri arama talebinde bulunursanız, aşağıda belirtilen bazı bilgileri de eklemeniz, hazırlık aşamasında bize yardımcı olacaktır.

 • Ürününüz nedir ve hangi maddeden yapılmıştır?
 • Son kullanımı nedir ve nerede kullanılması planlanmaktadır?
 • Beklenen dayanıklılık süresi nedir ve tahmini hata belirtileri nelerdir?
 • Testten neler amaçlıyorsunuz?

Müşteri hizmetlerimiz sizinle temasa geçecektir ya da o an sizinle konuşacaktır. Amacımız, ihtiyaçlarınıza uygun en iyi test metodunu belirlemektir. Bu görüşmeler sırasında size aşağıdaki gibi bazı sorular yönelteceğiz:

 • Bir spesifikasyonu karşılamak için mi yoksa dayanıklılık geliştirmek için test ediyorsunuz?
 • Test için ayırdığınız bütçe nedir?
 • Testten ne öğrenmek istiyorsunuz?
 • Test sonuçları ne zaman yetişmeli?

Hem hızlandırılmış hem de açık hava testleri için olabilecek seçenekler üzerinde çalışmaya başlayacağız ve sizin için en uygun yaşlandırma testi ya da testlerinin hangileri olacağına birlikte karar vereceğiz. Ayrıca aşağıdaki belirli hususlar konusunda da hemfikir olacağız:

 • Kullanılacak test metodu ve maruz bırak tipi
 • Test edilecek numune adeti
 • Numunenizin ebatları ve test için uygunluğu
 • Değerlendirme ya da ölçümlerin tipi ve sıklığı
 • Toplam maruz kalma süresi ve ara kontroller için çıkartıp-koymanın gerekli olup olmadığı
 • Test için ödemenin nasıl yapılacağı

Tüm bunların belirlenmesi üzerine Q-Lab’daki kontağınız, size testin tüm bu parametrelerini belirten bir maliyet çalışması temin edecek. Bu, sizin için gerçekleştireceğimiz testi onaylayacak ve içerdiği maliyetler hakkında da size bir fikir verecektir. İhtiyaç duymanız halinde bizimle tekrar iletişime geçebilir ve test programını güncelleyebilirsiniz. Yenilenmiş maliyet çalışması ve uygulama analizi ile size geri döneriz..

Test programı ve maliyetinde her iki taraf da hemfikir olduğunda, işleme devam ederek numuneleri Q-Lab’a göndermeniz gerekmektedir. Test numunelerinizi doğrudan testin yapılacağı tesisimize gönderebilirsiniz.  Numune kutusuna ilave etmeniz gereken birkaç şey daha bulunmaktadır, dilerseniz bunları bize ayrı olarak da gönderebilirsiniz. Bir sipariş emri ile test edilecek numunelerin listesine ihtiyacımız olacaktır. Sipariş emri ya da test için ön ödeme almadan süreci başlatamıyoruz. Ayrıca doğrudan bilgisayar sistemimize aktarabilmemiz için, tercihen ayrı bir tablo halinde tam numune isim listesine de ihtiyacımız olacaktır. Bu sayede işlem süreci hızlanırken hata şansı da azaltacaktır. Eğer test bilgisini ayrı olarak gönderecekseniz, lütfen kutu içine bir not ya da kapak mektubu koyunki numunelerinizi siparişinizle eşleştirebilelim.


Testi ayarlama süreci "checking in" olarak bilinir ve eğer herhangi bir eksik bilgi varsa bu süreç sırasında sizinle iletişim kurmamız gerekebilir. Amacımız gerekli tüm bilgileri ve sipariş emrini aldıktan sonra tüm test numuneleri bize ulaşır ulaşmaz testi hemen başlatmaktır. Numuneler teste başlar başlamaz, müşteri web sitemiz www.myweathertest.com  için kullanıcı hesabı ve şifrenizi içeren bir e-posta yollayacağız. Bu site üzerinden tüm test dokümanlarınızı ve raporlarınızı alabileceksiniz.

Testinizin ayarlanması sırasında herhangi bir sorunuz olduğunda Florida, Arizona ya da Ohio’daki müşteri hizmetlerinden istediğinizi arayabilirsiniz. Test başladıktan sonra ise ya konuyla ilgili görüştüğünüz müşteri hizmetleri personeliyle irtibata geçebilir ya da testi gerçekleştiren laboratuvar teknisyeni ile direk konuşabilirsiniz.

Verdiğimiz hizmetler hakkında herhangi bir geri bildiriminiz varsa lütfen bizi bilgilendirin veya web sitemizdeki “müşteri hizmetleri geribildirim” özelliğini kullanabilirsiniz. 

 

SSS

Ürünler SSS


Bİze Ulaşın

 1.  

Q-Lab Telefon Numaraları

Amerika Birleşik Devletleri: +1-440-835-8700
Florida ve Arizona Test Hizmetleri: +1-305-245-5600
İngiltere/Avrupa: +44-1204-861616
Almanya: +49-681-857470
Çin: +86-21-5879-7970

 
View Full Site